Znamenia zverokruhu

Astrológia napovie, aký plán Tvojej duše je

ZNAMENIA ZVEROKRUHU
ZNAMENIA ZVEROKRUHU

Jednou z možností sebapoznávania je astrológia.

Postavenie Slnka vo zvieratníkovom znamení hovorí o našom charaktere, životaschopnosti, o spôsobe akým sme prišli zažiariť. 

Astrologický dom v ktorom je Slnko hovorí v akej oblasti bude naše žiarenie najviac viditeľné.

 Všetky znamenia zverokruhu majú svoje poslanie v tvorení sveta ako celistvého celku. 
Ak sa Ti práve nedarí kráčať v súlade s plánom Tvojej duše, je tu možnosť využiť ako podporu prírodný olejový parfém

ZNAMENIA ZVEROKRUHU prírodné olejové parfémy pre mužov i ženy - všetky astrologické znamenia
ZNAMENIA ZVEROKRUHU prírodné olejové parfémy pre mužov i ženy - všetky astrologické znamenia

Prírodné olejové parfémy 

Znamenia zverokruhu

Sú prírodné olejové parfémy so 100% prírodnými esenciálnymi olejmi pre všetky znamenia zverokruhu, zvlášť pre ženy i mužov.

Našou životnou úlohou je učiť sa, zdokonaľovať sa a rozvíjať naše vedomie. Najlepšie sa učíme vo vzťahoch. Prvoradý je vzťah, ktorý si vytvoríme sami so sebou, so svojim telom. No aby sme sa stali celistvými potrebujeme integrovať do svojho života i hodnoty nášho protiľahlého znamenia. Tu nachádza uplatnenie Zákon rovnováhy. Práve protiľahlé znamenie nám zrkadlí, kde sa vychyľujeme od svojho stredu.

Máš chuť podporiť svoje pravé Ja? Vyber si parfém pre Tvoje znamenie a príjmy podporu, ktorú Ti tento parfém ponúka.

Ak nepoznáš svoje znamenie zverokruhu a chceš vidieť postavenie Tvojho Slnka           v Hviezdnej mape napíš na .....


Na svet sa rodíme s plánom našej duše. 

Naša duša si vybrala, čo všetko tu chce zažiť, aké skúšky podstúpiť, na akú úroveň vedomia sa posunúť. Cieľ i čas je už daný. No šírka cesty, ktorou budeme kráčať je v našich rukách. Sú to naše voľby, ktoré nám určujú šírku cesty. Keď kráčame v súlade s plánom našej duše, cesta je rovná, bez prekážok a celý Vesmír sa preskladá, aby nás v ceste podporil, ukázal nám všetky krásy sveta, všetky dary našej životnej cesty.

No ak sa z priamej cesty svojimi voľbami odkloníme, cesta sa začne kľukatiť, nachádzame výmole, priepasti či labyrinty v ktorých sa môžeme na istý čas sa zacykliť. Vtedy môže byť návrat na priamu cestu k nášmu cieľu bolestivý. 

Je však množstvo prírodných esenciálnych olejov, ktoré dokážu náš návrat urýchliť a ľahkosť Tvojho bytia podporiť.


Ako sa prejavujú odbočky z cesty duše u jednotlivých astrologických znamení

Všetky znamenia sú krásne bytosti s vynikajúcimi vlastnosťami, ktoré majú svoje miesto a opodstatnenie byť súčasťou bytia. Niekedy však celkom nevedome schádzame z cesty duše. Tu je pár príkladov ako si uvedomiť, ak sa prejavujeme nasledovnými spôsobmi, že začínam blúdiť.

Znamenie Baran - netrpezlivosť, nepremyslené konanie, primitivita, hazard, svojvoľné konanie, bezohľadnosť, sebectvo, bezcitnosť

Znamenie Býk - lenivosť, flegmatickosť, pôžitkárstvo, ochota trpieť, apatia, ťažkopádnosť, tvrdohlavosť, neschopnosť prijímať, žiarlivosť, majetnícky, zlosť

Znamenie Blíženec - nestálosť, neschopnosť dotiahnuť veci do konca, povrchnosť, faloš, cynickosť, lichotivosť, nepokoj, povrchné city

Znamenie Rak - naivita, plachosť, bojazlivosť, detské chovanie, neobjektívnosť, prehnaná ctižiadosť, nesamostatnosť, samota zo strachu, závislosti, citové vydieranie

Znamenie Lev - namyslenosť, samoľúbosť, velikášstvo, túžba po obdive, znudenosť, arogantnosť, chválenkár, nesúcitný, city považuje za bezvýznamné

Znamenie Panna - puntičkár, perfekcionista, úzkoprsosť, neveriaci, prehnaná sporivosť, zakomplexovanosť, kritika, chlad, zaviť, zatrpknutosť,

Znamenie Váhy - nerozhodnosť, pýcha, ľahko ovplyvniteľné, zdržanlivosť, nezáväzné city, vyhýba sa sporom, ľahko pristupuje na akékoľvek kompromisy

Znamenie Škorpión - ničiteľ, tyran, ničí i sám seba, cynik, fanatik, chorobná žiarlivosť, závisť, pomstychtivosť, sadizmus, psychické vysávanie iných, túžba po moci

Znamenie Strelec - domýšľavosť, predstieranie, neskromnosť, chýbajúca pokora, hašterivosť, klamár, neomylnosť, strach z hanby za ľudské chyby a slabosti

Znamenie Kozorožec - nemilosrdný k sebe, nevľúdny, lakomý, ťažkopádny, tvrdohlavý, neprijíma novoty, uzavretý, chladný, odmietavý, bezohľadný, potláča potrebu lásky

Znamenie Vodnár - povznesený, komplex menejcennosti, nedôsledný, nerealistický, teoretik, podivín, samotár, anarchista, neosobný, strach z hlbokých citov

Znamenie Ryby - večná obeť, labilita, závislosti, manipulácie, bezmocnosť, uzavretosť, nerozhodnosť, zraniteľnosť, masochizmus, dokážu byť tvrdé a chladné