Umenie, učenie, tvorba s podporou prírodných esencií

100% prírodné esnciálne oleje a ich zmesi majú schopnosť inšpirovať, podporiť umelecké sklony, učenie i samotnú tvorbu. 

Rovnako tvorbu umeleckú, vedeckú i praktickú. Vyber si tú pravú esenciu, pre Teba.

Umenie, učenie, tvorba s podporou prírodných esencií
Umenie, učenie, tvorba s podporou prírodných esencií

Objav, uznaj, rozvíjaj svoje schopnosti, vedomosti, talenty a dary a buď magickým tvorcom pre tento svet.

Planéta Neptún je v astrológii spájaná s intuíciou, umeleckou inšpiráciou a zároveň považovaná za vyššiu oktávu Venuše, planéty lásky. Odtiaľ pramení spojenie "Umenie vyššia oktáva lásky". Planétou myslenia, učenia, písomnej, osobnej i mediálnej komunikácie je planéta Merkúr. Za vyššiu oktávu Merkúra astrológia považuje planétu Urán, ktorá prináša nové nápady, vízie, inovácie - to čo mení svet.

Z môjho uhla pohľadu je toto TOP trojica 100% prírodných esenciálnych olejov z jednej bylinky, ktorou je podporovaná tvorba

Ruža stolistá 100% prírodný esenciálny olej
Ruža stolistá 100% prírodný esenciálny olej
Rumanček rímsky (RUMAN) 100% prírodný esenciálny olej
Rumanček rímsky (RUMAN) 100% prírodný esenciálny olej
Mäta Pieporná 100% prírodný esenciálny olej
Mäta Pieporná 100% prírodný esenciálny olej

100% prírodný esenciálny olej z ruží 

Už sa budem len opakovať má schopnosť približovať ku Kristovmu vedomiu. Otvára srdcovú čakru. Na úrovni čakry tretieho oka a korunej čakry umožňuje nadviazať spojenie s duchovným svetom. Umelci počujú nebeské zvuky, vidia noty, obrazy, ktoré dokážu preniesť do reality a zdieľať ich s okolitým svetom. Niektorý sa o takomto spojení občas zmienia, ako napríklad Michal David, iný si to nechávajú pre seba. Je prínosné harmonizovať olejom z ruží priestor v ktorom deti nacvičujú hru na hudobný nástroj, alebo sa učia tvoriť nejakým iným spôsobom.

Rumanček rímsky(RUMAN) 100% prírodný esenciálny olej

Bol už v časoch dávnej histórie považovaný za veľmi vzácny olej. Často bol spájaný so slnečnými Bohmi. Podporuje Tvoje svetlo, ktorým si prišiel žiariť na tento svet. Vyrovnáva a otvára srdcovú a korunú čakru, podporuje ich vzájomné prepojenie, dnes nám známe ako KOHERENCIA.

Mäta Piporná 100% prírodný esenciálny olej

V Mytológii bola Mäta spájaná s Bohom Merkúrom. Prírodný esenciálny olej z Mäty podporuje vedomú myseľ a jasné videnie na úrovni čakry tretieho oka. Na úrovni tretej čakry - solár pomáha ľahšie prijímať intuitívne pocity a predtuchy. Učí nás rozvíjať dôveru. Zároveň dokáže upokojiť a zbaviť nás nervozity napríklad pred skúškou, či nejakým rečníckym vystúpením. Keď sa naučíme dôverovať, môžeme nechať skrze nás prehovárať našu Božskú podstatu.

Zmesi 100% prírodných esenciálnych olejov, ktoré podporujú tvorivosť

Kreativita (Creativity) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Kreativita (Creativity) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Vnútorné dieťa (Inner child) zmes 100% prírodných olejov
Vnútorné dieťa (Inner child) zmes 100% prírodných olejov
Komunikácia (Comunication) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Komunikácia (Comunication) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov

Tieto tri zmesi 100% prírodných esenciálnych olejov pekne zobrazujú tri úrovne tvorivého prejavu osobnosti

Kreativita

Najmocnejšia tvorivá sila je sexuálna energia, vychádzajúca z úrovne druhej čakry. Z tejto oblasti tvoríme, plodíme nový život, nové projekty, nové diela.

Keď viazne tvorivosť v tejto oblasti môžeme sa pozrieť či sú v harmónii náš vnútorný muž a vnútorná žena. Pozrieť sa aké ich zranenia vytvárajú nerovnováhu medzi mužskou a ženskou energiou v nás. 

100% prírodný esenciálny olej CREATIVITY je pre túto oblasť skvelá podpora.

Vnútorné dieťa

Prejavuje sa na úrovni tretej čakry. Keď je naše vnútorné dieťa v poriadku, tvoríme s nadšením, detskou hravosťou a radosťou. Keď nám žiadna tvorivá činnosť neprináša radosť, môžeme za tým hľadať zranenia nášho vnútorného dieťaťa.

Zmes 100% prírodných esenciálnych olejov INNER CHILD je Božská podpora pre malých i veľkých. Ak si želáš mať vo svojom živote viac radosti, viac spontánnosti určite ho vyskúšaj.

Komunikácia

Je to druh tvorivosti prejavujúci sa na úrovni piatej čakry. Spôsob nášho sebavyjadrenia. Tu Je náš pomyselný ochranný štít v podobe komunikácie. Viem sa za seba postaviť? Kričím alebo mlčím? Útočím alebo nechám na seba útočiť? Ako sa nechávam spútavať tajomstvami? Je to i o nastavení si hraníc, nie bariér, ktoré by nás oddeľovali, ale hraníc rešpektu, našej vnútornej autority. Zmes 100% prírodných esenciálnych olejov COMUNICATION je tu veľkým pomocníkom. 

Ak sa náhodou nedarí rozvinúť tvorivosť v oblasti komunikačného prejavu, často za tým býva premrštená alebo neotvorená tretia čakra a zranenia na úrovni srdcovej čakry. 

Kombináciou týchto troch esencií môžeš dosiahnuť kvantový skok k tvorbe

TOP Zmesi 100% prírodných esenciálnych olejov pre efektívne vzdelávanie 

Učenie (Learning) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Učenie (Learning) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Motivácia (Motivation) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Motivácia (Motivation) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Pamäť (Memory) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Pamäť (Memory) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov

Učenie

Väčšina ľudí sa učí takmer celý život, veď napokon to je zámer s ktorým sem naša duša prichádza. Ak je tu možnosť, ako si učenie uľahčiť a naučiť sa viac, prečo to nevyužiť? Zmes 100% prírodných esenciálnych olejov LEARNING je vyskladaná na základoch vedeckej štúdie vykonávanej na vzorke 3 000 študentov. Ich študijné výsledky sa používaním esenciálnej zmesi LEARNING zlepšili o 50%

Motivácia

Dobrá motivácia sa hodí vždy. No keď príde deň, keď dochádzajú fyzické i psychické sily, až vtedy skutočne oceníš silu a hodnotu zmesi 100% prírodných esenciálnych olejov MOTIVATION

Pamäť

Ľudská pamäť má mnoho záhad. Možno je prínos spomenúť, že nesúvisí iba s načim mozgom. TČM hovorí, že naša pamäť sa spája so srdcom a stav pamäte závisí od kvality funkčnosti nášho srdca. Niekedy sa stáva, že niekto, niečo, nejaká situácia, natoľko zranila naše srdce, že sa na to snažíme zabudnúť. Radšej na to rýchlo zabudnem, len nech ma to už netrápi, nech to nemusím cítiť. Je to neochota prijímať všetko čo je. Ide tu o energetické zranenie, jazva na srdci sa časom zahojí, no vesmír si zapisuje všetky naše želania. Žiadal si zabudnúť? Tak fajn, čo žiadaš to dostaneš. Bez uvedomenia si čo svojou žiadosťou vytváraš, to opakuješ niekoľko krát za život. A keď pamäť prestáva slúžiť iba sa čuduješ. Zmes 100% prírodných esenciálnych olejov MEMORY nám umožňuje udržiavať našu pamäť bdelú, prístupnú k informáciám v každom veku.


Zmesi 100% prírodných esenciálnych olejov, ktoré sú podpora umenia, vzdelávania, tvorby i samotného života. 

Zámer, zameranie (Focus) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Zámer, zameranie (Focus) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Intuícia (Intuition) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Intuícia (Intuition) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Inšpirácia (Inspiration) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov
Inšpirácia (Inspiration) zmes 100% prírodných esenciálnych olejov

Objav, uznaj, rozvíjaj svoje schopnosti, vedomosti, talenty a dary a buď magickým tvorcom pre tento svet. 

TVORCOM RADOSTNÉHO, NAPLNENÉHO A SPOKOJNÉHO ŽIVOTA. 

BUĎ TÝM, KÝM SI PRIŠIEL BYŤ.