100% Prírodné esenciálne oleje a harmonizácia podľa pentagramu TČM 

 Pozrime sa na používanie prírodných esenciálnych olejov na princípe TČM. 

Emócie a pentagram, ako to spolu súvisí? Ktoré esenciálne oleje vedia prispieť k harmonickému životu? Čím sú emócie také zaujímavé pre náš vedomí život, že by sme im mali venovať svoju pozornosť?

Tradičná čínska medicína je postavená na princípe "ZÁKONA ROVNOVÁHY", dvoch protikladov, prvkov YIN a YANG a zároveň na princípe fungovania piatich elementov v prírode, "ZÁKONE CYKLOV". Porozumenie týmto zákonom patrí k téme osobného rozvoja, rozširovania vlastného vedomia. 

Riadenie sa princípmi TČM vždy vedie k obnoveniu rovnováhy v ľudskom tele.

Keď sme v rovnováhe, sú naše osobné vibrácie vyššie a do života priťahujeme viac ľahkosti.

  • Yang predstavuje mužskú energiu, činnosť, svetlo a logiku. 
  • YIN predstavuje ženskú energiu, hmotu, tmu (prázdnotu) a intuíciu 
Pentagram - elementy
Pentagram - elementy
Pentagram - emócie
Pentagram - emócie
Pentagram - hlavné orgány tela
Pentagram - hlavné orgány tela

Prvky pentagramu sa v smere pohybu hodinových ručičiek vzájomne podporujú. 

Element Drevo podporuje, vyživuje Oheň, Oheň podporuje Zem, Zem podporuje Kov, Kov podporuje Vodu a Voda podporuje Drevo. V protismere sa vzájomne oslabujú. Keď je niektorého prvku nadbytok, môžeme jeho pôsobenie pribrzdiť podľa princípu vnútornej hviezdice na obrázku Pentagram - elementy. Napríklad podporením elementu Vody, môžeme ochladiť nadmerný oheň v organizme.... 

Keď sú všetky prvky pentagramu v rovnováhe aj my fungujeme ako Švajčiarske hodinky. Sme plní sily, vitality, plní radosti a spokojnosti a máme i dostatok hojnosti. Dokážeme kráčať za vytýčenými cieľmi a s ľahkosťou tvoríme svoj život, biznis, prosperitu, proste blaho bytia. 

 Čínska medicína nepoužíva výrazy ako zdravie a choroba, 

hovorí o harmónii, či disharmónii. 

Nezaoberá sa iba prejavmi na úrovni fyzického tela. Rieši súčasne i záležitosti mysle, emócií a energetiky. Keď dôjde k disharmónii u niektorého z prvkov pentagramu začne sa disharmónia prejavovať i v živote človeka.

Ak nepolejeme rastlinku začne schnúť, ak ju budeme polievať príliš, začnú zahnívať je korene a ak to budeme robiť dlhodobo, dôjde k narušeniu harmónie všetkých elementov. Nakoniec ju Oheň spáli, alebo Voda jej oheň uhasí a rastlinka uhynie. Rovnako je to i z ľudským životom a je jedno, ktorý prvok pentagramu sa dostane do disharmónie ako prvý. 

Keď sme k sebe vnímavý, vedomí si svojich myšlienok, emócií, toho, čo nám telo hovorí môžeme včas zasiahnuť, ísť do akcie prínosnej sebe i nášmu bytiu. 

Jednou z možností je použitie prírodných esenciálnych olejov, v ktorých je obrovská sila i hojnosť láskavosti byliniek ochotných dať nám podporu. Stačí ak vždy, keď si uvedomíme, že v niektorej negatívnej emócii zotrvávame dlhšiu dobu, použijeme pár kvapiek vybraného prírodného oleja a vrátime svoje emócie späť do harmónie. 

Prírodné esenciálne oleje sú schopné pôsobiť a podporovať nás nie len na úrovni fyzického tela, ale rovnako na úrovni mysle, emócií i energetiky, tak ako to TČM preferuje.

Sada zmesí 100% prírodných esenciálnych olejov - Päť elementov - TČM
Sada zmesí 100% prírodných esenciálnych olejov - Päť elementov - TČM

Päť elementov

Je sada zmesí precízne pripravená kombináciou 100% prírodných esenciálnych olejov v terapeutickej kvalite, ktoré vzájomným pôsobením vytvárajú ešte silnejšiu podporu pre jednotlivé prvky päntagramu a ich harmonické vyladenie.

Sada obsahuje zmes: 

  • Drevo (WOOD) - prislúchajúca emócia Hnev
  • Oheň (FIRE) - prislúchajúca emócia Radosť
  • Zem (EARTH) - prislúchajúca emócia Nadmerné premýšľanie, starosti
  • Kov (METAL) - prislúchajúca emócia Smútok
  • Voda (WATER) - prislúchajúca emócia Strach